U mnogim razvijenim zemljama, i pored dobrog zdravstvenog sistema, često pacijenti dugo trpe bolove u kičmi, ali i drugim delovima tela. Razlozi su brojni, a svi se svode na to da pacijenti jednostavno nisu pregledani i lečeni kod dobrog specijaliste za bol. Njihovi lekari ili nisu ozbiljno shvatali njihov bol, ili su ih uporno slali kod lekara koji imaju samo poneke terapijske metode ili su morali dugo da čekaju dijagnostiku, a sami nisu bili bili u mogućnosti da je plate,…

Kod nas se može, u rekordno kratkom vremenu (često za 1 ili nekoliko dana), po veoma povoljnim cenama, postaviti adekvatna dijagnoza (koja struktura je zaista bola i koji patološki proces se u njoj dešava) i izlečiti ili značajno smanjiti bol. Mi imamo veliko iskustvo, dostupne najsavremenije dijagnostičke metode i vladamo svim metodama savremene terapije bola. Tome su svedoci brojni pacijentki koji su, u okviru ovoga programa, dolazili iz inostranstva kod nas i rešavali se bola koga su godinama trpeli.