Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

Postherpetična neuralgija predstavlja hronicni neuropatski bol koji zaostaje nakon infekcije herpes zostera. To se dešava u 20% slucajeva i to češće što je pacijent stariji. Infekcija je izazvana virusom varichela-zoster (ponovna infekcija virusom ovčijih boginja) i češca je kod starijih i imunodeficijentnih osoba.

Infekcija sa osipom i kasniji bol se protežu duž nerava. Najčešce su zahvaćeni: interkostalni nerv (nerv izmedju rebara), nervi lica, nervi vrata, nervi ekstremiteta,… Često se infekcija ne prepozna i naknadni bol se zato ne dijagnostikuje i ne leči kao postherpetična neuralgija.

Kožne promene kod herpes zostera

Slika: različite lokalizacije herpses zostera. Kada promene na koži prodju može zaostati bol

Za bol je tipičan žareći bol u mirovanju (naročito noću) i prilikom pokreta. Takodje duž trase nerva postoji neprijatna osetljivost i na slabije dodire bolne zone (alodinija) i utrnulost.

Interkostalne i ostale neuralgije mogu nastati i bez herpes zostera (nedostajale su kožne promene  ili se uopšte ne radi u virusu varičele herpesa). Njih je teže dijagnostikovati. Bolovi mogu biti lokalizovani bilo gde na trupu (grudnom kođu ili trbuhu). Pri tome mogu imitirati bol u unutrašnjim organima (srce, pluća, dojka, želudac, žučna kesa, trbuh, prepona,…). Bol je često uporan i pored savremenog lečenja lekovima u obliku tableta.

Lokacije bola kod interkostalnih neuralgija različite visine

Važno je ustanoviti da li se radi o herpetičnoj ili drugoj neuralgiji, o kom tačno nervu se radi (jedan ili više njih) i koji patološki procesi se zaista dešavaju u i oko tih nervima dovodeći do njihove iritacije. Najčešća greška u dijagnostici je preterano oslanjanje na pojedinačne snimke kičme kao npr. magnetnu rezonancu (MR). Naime u većini slučajeva interkostalne neuralgije MR kičme je normalan ili pokazuje patologiju koja može zavesti na pogrešnu dijagnozu. Ispravna dijagnoza se postavlja detaljnim pregledom, koji podrazumeva specifične testove, snimanje ultrazvukom mekih tkiva, nerava i  krvnih sudova, te po potrebi interventne dijagnostičke metode. Takodje, u većini slučajeva, nisu samo neuropatske promene nerva uzrok intenzivnog bola kod neuralgije.

Kada se precizno odredi šta sve iritira nerv i dovodi do neuralgije može se sprovesti specifično lečenje. Često se ovo ne utvrdi dovoljno precizno pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za to: starost pacijenta, gojaznost, loše držanje, psihičko stanje, druge hronične bolesti… Sve ovo ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

Uzrok bola se može lečiti savremenim lekovima, ali često su indikovane interventne metode lečenja interkostalne neuralgije ili postherpetične neuralgije. One podrazumevaju da se lek da tačno u izvor bola ili njegovu neposrednu okolinu ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje, rastereti, …). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dubini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu prikazati snimanjem (najčešće ultrazvučnim) i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv “blokadama” ili davanjem koktela jer se one rade naslepo i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. To što lekar ima veliko iskustvo ne znači da može da sigurno aplikuje lek bez simultanog snimanja.

Ove intervencije se rade ambulantno, nisu bolne, a bol se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom traje oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nek. nedelja. Ni finasijski efekat nije beznačajan jer je njihova cena manja od višenedeljnog fizikalnog tretmana, a pogotovo manja od banjskog lečenja ili operativnog lečenja.

Kod preko 80% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne postherpetične ili druge neuralgične bolove možemo savremenim lekovima ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga. Takodje je optimalno njima smanjiti bol i pre fizikalnog lečenja ili drugih alternativnih metoda  da bi one bile učinkovitije.

 Video link koji objašnjava način lečenja postherpetične neuralgije.

Youtube videolink: Utisci pacijentkinje koju smo lečili od neuralgije zaostale nakon herpes zostera:

Video link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i lečenje postrherpetične i interkostalne neuralgije: