Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Postherpetična neuralgija- poslušaj objašnejnje od 5 minuta

Postherpetična neuralgija predstavlja hronični neuropatski bol koji zaostaje nakon infekcije herpes zostera. To se dešava u 20% slučajeva i to češće što je pacijent stariji. Infekcija je izazvana virusom varichela-zoster (ponovna infekcija virusom ovčijih boginja) i češća je kod starijih i imunodeficijentnih osoba.

Tokom infekcije javlja se osip, a kasnije i bolovi koji se protežu duž nerava. Najčešce su zahvaćeni: interkostalni nerv (nerv izmedju rebara), nervi lica, nervi vrata, nervi ekstremiteta,… Često se infekcija ne prepozna i naknadni bol se zato ne dijagnostikuje i ne leči kao postherpetična neuralgija. Ovo se obično dešava kada su atipične ili oskudne promene na koži.

Kožne promene kod herpes zostera

Slika: različite lokalizacije herpses zostera. Kada promene na koži prodju može zaostati bol

Za bol je tipičan žareći bol u mirovanju (naročito noću) i prilikom pokreta. Takodje duž trase nerva postoji neprijatna osetljivost i na slabije dodire (alodinija) i utrnulost. Pacijentima često smeta i dodir odeće na tim mestima.

Interkostalne i ostale neuralgije mogu nastati i bez herpes zostera (nedostajale su kožne promene  ili se uopšte ne radi o virusu varičele herpesa). Njih je teže dijagnostikovati. Bolovi mogu biti lokalizovani bilo gde na trupu (grudnom košu ili trbuhu). Pri tome mogu imitirati bol u unutrašnjim organima (srce, pluća, dojka, želudac, žučna kesa, trbuh, prepona,…). Bol je često uporan i pored lečenja lekovima u obliku tableta, po protokolima.

Lokacije bola kod interkostalnih neuralgija različite visine

Pri pregledu važno je ustanoviti da li se radi o herpetičnoj ili drugoj neuralgiji, o kom tačno nervu se radi (jedan ili više njih) i koji patološki procesi se zaista dešavaju u i oko tih nervima dovodeći do njihove iritacije. Najčešća greška u dijagnostici je preterano oslanjanje na pojedinačne snimke kičme kao npr. magnetnu rezonancu (MR). Naime u većini slučajeva interkostalne neuralgije MR kičme je normalan ili pokazuje patologiju koja može zavesti na pogrešnu dijagnozu. Ispravna dijagnoza se postavlja detaljnim razgovorom. Uz to mogu biti indikovani specifični testovi, snimanje ultrazvukom mekih tkiva, nerava i  krvnih sudova, te po potrebi interventne dijagnostičke metode. U većini slučajeva, nisu samo neuropatske promene nerva uzrok intenzivnog bola kod neuralgije. Zbog toga lečenje samo neuropatskog bola često ne daje rezultate. (Lekovi tipa Lyrica, Neurontin i Tegretol uz vitaminske preparate često nisu dovoljni da se reši bol).

Kada se precizno odredi šta sve iritira nerv i dovodi do neuralgije može se sprovesti specifično lečenje. Često se u svakodnevnoj praksi ovo ne utvrdi dovoljno precizno, pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za to: starost pacijenta, gojaznost, loše držanje, psihičko stanje, druge hronične bolesti… U stvari sve ovo ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

Kada se prepozna tip i lokalizacija iritacije nerva prepisuje se adekvatna kombinacija lekova. Cilj je da se bol, iako možda godinama postoji, smanji za nekoliko dana. Ako se, nakon toga, lekovima može održati stanje bez bola oko 6 nedelja terapijski efekat je obično dugotrajan. Ovo se može postići  online konsultacijama putem maila i video pozivom. Prednost ovoga metoda je u mogućnosti čestih konsultacija sa lekarom. Pogotovo u prvih 2 nedelje smanjivanja bola važno je da lekar bude na raspolaganju pacijentu tj. da ga nazove kad ima potrebu, jer su tada često potrebne promene doza ili tipova lekova. Online konsultacije omogućavaju da su Vam lako dosupni, čak i za česte konsultacije, vrhunski stručnjaci čak iako ne živite u istom gradu.

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata sa bolom posle herpes zostera. 

U odredjenom procentu lečenje lekovima nije dovoljno i u tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja postherpetične neuralgije. One podrazumevaju da se lek ubrizga tačno u izvor bola koji dovodi do iritacije nerva ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dubini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati snimanjem i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv „blokadama“  jer se one rade naslepo i površno u predelu završnih grana nerava i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Suština je da blokade izvode stručnjaci koji ranije nisu izvodili intervencije pod ultrazvukom, te su njihovo poznavanje i osećaj za anatomiju bola nedovoljni. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. U slučaju pak da lekar ima veliko iskustvo i poznavanje anatomije bola može se uspešno izvesti intervencija i u kućnim uslovima ako pacijent nije pokretan ili iz drugih razloga Ovo mogu proceniti i izvesti samo stručnjaci koji su ovu intervenciju uspešno izveli mnogo puta. Drugim rečima tek nakon više hiljada intervencija pod ultrazvukom strušnjak stiče veštine da neke intervencije  uradi i bez ultrazvuka kada to situacija nalaže.

Čak i ukoliko se odlučimo na interventnu proceduru potrebna je priprema lekovima koja se takodje može ordinirati nakon pregleda ili online konsultacije video pozivom.

    Ove intervencije se rade ambulantno (ponekad u kućnim uslovima), nisu bolne, a bol neuralgije se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom traju oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nek. nedelja. 

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata. 

    Kod preko 90% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne bolove nakon herpes zostera  možemo savremenim lekovima (ordiniranim nakon pregleda ili online konsultacije) ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim ili kućnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga.  Za njiho izvodjenje je nepohodno dobro poznavanje anatomije bola. Pošto su toliko uspešne ove procedure uvek treba primeniti pre eventualnog operativnog lečenja.

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail, ili porukom na WhatsApp ili Viber. Pozivi nisu aktivni. zkoja@yahoo.com     +381628534555        

Dodatne informacije o postherpetičnoj neuralgiji. 

 Video link koji objašnjava način lečenja postherpetične neuralgije.

Youtube videolink: Utisci pacijentkinje koju smo lečili od neuralgije zaostale nakon herpes zostera:

Video link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i lečenje postrherpetične i interkostalne neuralgije: