Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Ovaj metod primenjujemo uspešno već 12 godina. Nakon pregleda Vaše medicinske dokumentacije i video poziva možemo ustanoviti koji proces tačno izaziva bol i na kom mestu, a to je neophodno da se odredi adekvatna terapija. Bol tada treba da se smanji unutar 10 dana i reši dugotrajno za 6 nedelja. Nakon toga terapija se polako ukida. Za sve to vreme lekar koji Vas leči Vam je dostupan za sva pitanja. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da se odredi uzrok bola. Ovaj metod telemedicine ima značajnu prednost u odnosu na fizički pregled u ordinaciji kod lekara koji ne poznaje anatomiju ovoga bola.

Često smo u prilici da pregledamo i lečimo pacijente sa različitim bolnim sindromima koji su prethodno dobili nedovoljno preciznu dijagnozu i proglašeni su za neizlečive ili čak da su umislili vlastiti bol. U većini slučajeva se radilo o tome da nije sporovedena adekvatna dijagnostika koja na prvom mestu podrazumeva da se odredi koja anatomaska struktura (konkretni zglob, mišić, tetiva, nerv,…) je izvor bola. Tek nakon toga postavlja se pitanje koji se patološki proces u njemu odvija, kako bi se to lečilo,… Preko 50% izvora bola se ne detektuje nikakvim snimanjima. Zbog toga je najčešća greška da se uporno traži uzrok bola na ponovljenim snimcima magnetnom rezonancom, rentgenom, CT snimcima,… On se na njima ili ne nadje ili se vidjena promena (npr diksus hernija)  pogrešano progralasi da je uzrok bola. Ukoliko se bol na ovaj način nije našao neophodno je sprovesti detaljan pregled od strane specijaliste koji se bavi lečenjem bola i u okviru njega takozvanu minimalno invazivnu dijagnostiku bola. Tokom nje se paralelno kreće dijagnostika i lečenje izvora bola. Veoma često pacijenti tek nakon ove dijagnostike dobiju pravu dijagnozu i njihov bol biva izlečen. Za svaku od regija tela postoji 10-15 mogućih izvora bola. Zbog složenosti kliničke slike i tipa bolova često tek isključivanjem minimalnim interventnim metodama jednog po jednog izvora bola, detektujemo iz koje strukture zaista bol polazi (koji konkretno koji nerv, mišić, zglob, ligament,…je izvor bola). Tek tada lečenje može postati adekvatno. Ovo je veoma važno ako razmišjamo da li će operacija, kao krajnje rešenje u lečenju, npr diskus hernije pomoći ili ne.

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata.