Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

Neurohirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca. Sve veći broj bolesti se može uspešno lečiti uz minimalnu invazivnost (mali rez na koži, mali otvor na lobanji, a sve češće i bez reza). Ovo je omogućeno razvojem novih saznanja o uzroku bolesti, tehnike rada i razvojem pomoćnih uredjaja u lečenju. Zbog toga sve veći broj neurohirurga mora da ovlada minimalno invazivnim metodama da bi mogao savremeno da leči pacijente bez upotrebe noža (lečenje većine diskus hernija i bola uopšte, lečenje aneurizmi, benignih tumora,…).

Osnovni cilj ovog sajta jeste da odgovori na mnoga pitanja koja sam, tokom višegodišnjeg rada, čuo u ambulanti od pacijenta ili članova njihove rodbine. Medjutim sve ove informacije ne mogu zameniti razgovor sa specijalistom. One trebaju samo da ga olakšaju.

Često se pretraga interneta vrši prema srpskim, ali i latinskim pojmovima koje pacijenti nalaze u medicinskoj dokumentaciji. Zbog toga su, na ovom sajtu, i jedni i drugi pojmovi navedeni u tekstovima o raznim bolestima.
Prof. dr Kojadinovic (u sredini slike) tokom rutinske mikrohirurške operacije

Slika: Prof. dr Kojadinović (u sredini slike) tokom rutinske mikrohirurške operacije.

Neurohirurgija se uslovno može podeliti na sledeće oblasti:

 • POVREDE MOZGA
 • TUMORI MOZGA
 • BOLESTI KRVNIH SUDOVA MOZGA (ANEURIZME, AVM,…)
 • BOLESTI KIČME (DISKUS HERNIJA, SPONDILOZA,…)
 • POVREDE I OBOLJENJA NERAVA
 • URODJENE ANOMALIJE NERVNOG SISTEMA (HIDROCEFALUS, ARNOLD CHIARI,…)
 • LEČENJE I HIRURGIJA BOLA
 • INFEKCIJE NERVNOG SISTEMA
 • FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA (epilepsija, bolesti motorike,…)

Mozak, kičmena moždina i živci čine zajedno nervni sistem (NS)

Slika: Središnji presek glave i vrata
Slika: Profilni presek kroz sredinu mozga prikazuje anatomske elemente o kojima se govori u drugim temama
Slika: Prikaz centara u mozgu

Pacijenti obično posećuju ovaj sajt iz 2 razloga: tragaju za informacijama u vezi dijagnoze koja im je postavljena ili tragaju za informacijama u vezi tegoba koje imaju i još uvek im precizna dijagnoza nije postavljena.

Bolest mozga, kičme ili živaca može početi naglo, ili se razvijati nedeljama, mesecima i godinama. Simptomi mogu u početku biti pojedinačni, a kasnije se različito kombinovati u zavisnosti od tipa, lokalizacije i intenziteta bolesti. Često različite bolesti imaju sličnu kliničku sliku i obrnuto ista bolest može pokazivati različite kliničke slike. Tako npr tumor na kičmi i diskus hernija mogu imati sličnu kliničku sliku. Sa druge strane dva pacijenta sa diskus hernijom mogu imati veoma različite tegobe.

Najčešći simptomi oboljenja nervnog sistema su:

glavobolja – cephalea
zatezanje vrata- meningizam (meningismus)
slabost polovine tela- hemipareza, hemiplegija (hemiparesis, hemiplegia)
psihičko propadanje- psihoorganski sindrom
poremećaji svesti- somnolencija, sopor, koma (somnolentio, sopor, coma)
epilepsija- epileptični napadi
mučnina, povraćanje i druge vegetativne tegobe – nausea
poremećaji govora- disfazija, afazija (aphasio)
slabost ekstremiteta ili dela ekstremiteta (najčešće šaka ili stopala)- pareza (paresis), plegija
poremećaj sluha- slabost sluha, zujanje u uhu
vrtoglavice- smetnje u ravnoteži – vertigo, ataksija
duple slike- diplopia, diplopija
slabiji vid- anopsije
utrnulost lica uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,…)- hipestezija, anestezija, alodinija, …
iskrivljenost lica- pareza facijalnog nerva
poremećaj ili gubitak čula mirisa- anosmija (anosmio)
poremećaj gutanja naročito tečnosti- disfagija (dysphagio)
utrnulost delova tela najčešće u predelu šaka ili stopala uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,…)
bol u vratu- cervikalni sindrom
bol u ledjima i nozi- Lumbago, išijas, dorzalgija,…
bol u ekstremitetima

Sudsko medicinsko veštačenje i ekspertiza

Poznavanje neurohirurgije sa jedne strane i znanje da se izdvoje pravno važne činjenice i da se medicinski pojmovi adekvatno prevedu na jezik razumljiv pravnicima su nezamenljivi u poslu sudskomedicinskog veštačenja i davanja mišljenja. Vrlo često stranke iz inostranstva, zajedno sa svojim advokatima, imaju konkretne zahteve da se proceni kvalitet lečenja, stepen invalidnosti, eventualna lekarska greška, nivo pretrpljenog bola, straha i duhovna patnja,… vezano za povrede i bolesti glave, kičme ili živaca. Za davanje ovakvog stručnog mišljenja potrebni su posebno znanje i iskustvo iz ove oblasti. Sa druge strane naše usluge su višestruko jeftinije od istih u inostranstvu. Zbog toga smo angažovani iz brojnih zemalja kao npr. Nemačka, Švajcarska, Australija, SAD, …

____________________________________________________________

Forensic medical and legal expertise in neurosurgery

We have extensive experience in providing expert testimony and forensic medical and legal expertise regarding the surgery and further treatment in the field of neurosurgery of brain, spine and nerve diseases. Very often the patients from different countries, along with their lawyers, have specific requirements for me to assess the quality of treatment, the degree of disability, the potential medical error, the level of suffering pain and fear, … related to injuries and diseases of the head, spine or nerves. To provide such expert opinions special knowledge and experience in this field are needed. On the other hand, our services are much less expensive than the same abroad. Therefore, we are engaged by patients from different countries, such as. Germany, Switzerland, Australia, USA, …

Topics of forensic medical and legal expertise may refer to:

 • brain injury, spine injury and nerve injury;
 • intervention on brain aneurysms, AVM, subarachnoid hemorrhage,
 • brain tumors (glioma, astrocytoma, neuromas, schwannoma, adenomas, meningiomas, ependymomas, pineal tumors, germinoma, brain metastasis … )
 • operations on the nerves,
 • spinal surgery, disc surgery,
 • pain treatment,
 • Hydrocephalus, Arnold Chiari malfrmation; …

Rechtsmedizinische und rechtliche expertise in neurochirurgie

Ich habe viel Erfahrung bei der Bereitstellung von Expertenaussagen und forensische Medizin und juristische Expertise in Bezug auf die Operation und die weitere Behandlung auf dem Gebiet der Neurochirurgie des Gehirns, der Wirbelsäule und Nervenkrankheiten. Sehr oft die Patienten aus verschiedenen Ländern, zusammen mit ihren Rechtsanwälten, haben spezielle Anforderungen, dass ich beurteilen die Qualität der Behandlung, den Grad der Behinderung, die möglichen medizinischen Fehler, die Höhe der Leiden Schmerz und Angst, … um Verletzungen und Krankheiten des Kopfes, der Wirbelsäule oder Nerven. In diesem Bereich sind spezielle Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Auf der anderen Seite, unsere Leistungen sind viel billiger als die gleiche ins Ausland. Daher werden wir von Patienten aus verschiedenen Ländern, wie engagiert- Deutschland, der Schweiz, Australien, USA, …
Themen der forensischen Medizin-und Rechtskenntnisse kann sich beziehen auf:

 • Hirnverletzung, Wirbelsäulenverletzung und Nervenverletzung;
 • Eingriff am Gehirn Aneurysmen, AVM, Subarachnoidalblutung,
 • Hirntumoren (Gliome, Astrozytome, Neurome, Schwannom, Adenome, Meningeome, Ependymome, Zirbeldrüse Tumoren, Germinom, Hirnmetastasen …)
 • Operationen an den Nerven,
 • Wirbelsäulenchirurgie, Bandscheibenoperation,
 • Schmerzbehandlung,
 • Hydrocephalus, Arnold Chiari malfrmation; …