TELEMEDICINA – UPORAN BOL MOŽE REŠITI SAMO STRUČNJAK KOJI DOBRO POZNAJE ANATOMIJU BOLA. VEROVATNO U VAŠEM GRADU NEMATE OVAKVOG EKSPERTA. TELEMEDICINA OMOGUĆAVA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE BEZ KLASIČNOG PREGLEDA U ORDINACIJI.  ZBOG TOGA SE DANAS VEĆINA UPORNIH BOLOVA REŠAVA VIDEO KONSULTACIJOM SA OVAKVIM STRUČNJAKOM. SA DRUGE STRANE VEĆINU PACIJENATA  SA UPORNIM BOLOM U ORDINACIJI PREGLEDAJU LEKARI KOJI NE POZNAJU ANATOMIJU BOLA.

Preko sajta su moguće  online konsultacije. One podrazumevaju davanje detaljnog neurohirurškog mišljenje u vezi Vaše neurohirurške bolesti ili u vezi uzroka i lečenja Vašeg bola.

Odgovori na pitanja u vezi konsultacija.

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail, ili porukom na WhatsApp ili Viber. Napišite u poruci nekoliko rečenica o Vašem problemu.  Pozivi nisu aktivni.  zkoja@yahoo.com     +381628534555

        

   Rešite Vaš hronični bol  uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i video razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Ovaj metod primenjujemo uspešno već 12 godina. Nakon pregleda Vaše medicinske dokumentacije i video poziva možemo ustanoviti koji proces tačno izaziva bol i na kom mestu, a to je neophodno da se odredi adekvatna terapija. Bol tada treba da se smanji unutar 10 dana i reši dugotrajno za 6 nedelja. Nakon toga terapija se polako ukida. Za sve to vreme lekar koji Vas leči Vam je dostupan za sva pitanja. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da se odredi uzrok bola. Ovaj metod telemedicine ima značajnu prednost u odnosu na fizički pregled u ordinaciji kod lekara koji ne poznaje anatomiju bola. Kod pacijenata sa teškim, upornim i “neizlečivim”  bolom  postižemo uspeh u velikoj većini  slučajeva.

Konsultacije- Drugo mišljenje u vezi najboljeg neurohirurškog načina lečenja. Ukoliko Vam je postavljena dijagnoza tumora, aneurizme ili neke druge bolesti  mozga ili kičme i  predloženo operativno ili neoperativno lečenje možete nas konsultovati ako imate nedoumice. Sumnje otežavaju postizanje dobrih rezultata lečenja. Mi ćemo se izjasniti da li mislimo da je operacija indikovana, koji sve operativni metodi postoje, gde se u zemlji takve operacije rade, koji su njihovi rizici i kako ih smanjiti.

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail, ili porukom na WhatsApp ili Viber. Napišite u poruci nekoliko rečenica o Vašem problemu. Pozivi nisu aktivni. zkoja@yahoo.com     +381628534555

        

Telefon +381 63 716 0227 do daljnjeg neće biti u upotrebi.