Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaš bol u šaci i podlaktici  uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i video razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Ovaj metod primenjujemo uspešno već 12 godina. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Bol tada treba da se smanji unutar 10 dana i reši dugotrajno za 6 nedelja. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. Kod pacijenata sa teškim, upornim i „neizlečivim“  bolom u šaci i podlaktici postižemo uspeh u velikoj većini  slučajeva. zkoja@yahoo.com

Konsultacija-Drugo mišljenje u vezi najboljeg neurohirurškog načina lečenja. Ukoliko Vam je postavljena dijagnoza oštećenja živca i predloženo operativno ili neoperativno lečenje možete nas konsultovati ako imate nedoumice. Sumnje otežavaju postizanje dobrih rezultata lečenja. Mi ćemo svakako reći da li mislimo da je operacija indikovana, koji sve operativni metodi postoje, gde se u zemlji takve operacije rade, koji su njihovi rizici i kako ih smanjiti.

Pritisak na n. medijanus (sinonimi su- sindrom karpalnog kanala, sindrom karpalnog tunela, Syndroma canalis capalis, Carpal tunnel syndrome-sindrom, karpalni tunel sindrom, karpalni kanal sindrom). Uzrok je pritisak na medijanus nerv u sredini korena dlana. Pritisku na nerv najviše doprinosi zadebljanje poprečnog ligamenta (retinaculum flexorum) koji se prostire preko srednjeg dela dlana. (ispod kože, a iznad medijalnog nerva). Češće se vidja kod: žena (naročito tokom trudnoće), reumatskih oboljenja, onih koji tokom obavljanja posla čvrsto stežu šakama predmete ili se oslanjanju na šake, dijabetičara,… Često nije prisutan nijedan od pobrojanih predisponirajućih faktora. Nije retko da se javi istovremeno na obe šake.

Bolest se manifestuje bolom koji se javlja najčešće noću. Bol kreće iz korena šake i širi se prema laktu. Najčešće su utrnuli palac, kažiprst i srednji prst. Javlja se nespretnost i slabost šake, naročito palca. Može se videti smanjivanje (atrofija) mišića u korenu palca kada se uporedi sa suprotnom stranom. Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda, te EMNG snimka. Često se ne radi o jasnom slučaju i potrebno je iskustvo da bi se ustanovilo da tegobe potiču od ove bolesti, a ne npr od vratne kičme, ili pritiska na medijanus na drugim mestima. U ovim nejasnim slučajevima je važno da pregled, dijagnozu i lečene sprovede neurohirurg.

Lečenje u početku podrazumeva mirovanje, analgetike, izbegavanje da šaka visi (drži se u marami obešenoj oko vrata). Veoma su uspešne takozvane interventne neoperativne metode u lečenju sindroma karpalnog kanala. Tokom trudnoće operacija je retko indikovana (zato što je uzrok opšti otok koji će se povući nekoliko meseci posle operacije). Mnoge trudnice imaju u isto vreme trnejnja i bolove u predelu različitih nerava.

Kada se prepozna tip i lokalizacija iritacije nerva prepisuje se adekvatna kombinacija lekova. Cilj je da se bol, iako možda godinama postoji, smanji za nekoliko dana. Ako se lekovima može održati stanje bez bola oko 6 nedelja terapijski efekat je obično dugotrajan. Ovo se može postići i online konsultacijama putem maila i video pozivom. Pogotovo u prvih 2 nedelje smanjivanja bola važno je da lekar bude na raspolaganju pacijentu da ga brzo kontaktira po potrebi jer su tada često potrebne promene doza ili tipova lekova. Online konsultacije omogućavaju da su Vam lako dosupni i za česte konsultacije vrhunski stručnjaci čak iako ne živite u istom gradu.

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata sa bolom u šaci i podlaktici. 

U odredjenom procentu lečenje lekovima nije dovoljno i u tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja sindroma karpalnog kanala. One podrazumevaju da se lek ubrizga tačno u izvor bola koji dovodi do iritacije nerva ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dobini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati snimanjem i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv „blokadama“  jer se one rade naslepo i površno u predelu završnih grana nerava i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Suština je da blokade izvode stručnjaci koji ranije nisu izvodili intervencije pod ultrazvukom, te su njihovo poznavanje i osećaj za anatomiju bola nedovoljni. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. U slučaju pak da lekar ima veliko iskustvo i poznavanje anatomije bola mogu  se uspešno izvesti neke intervencija kod sindr ove bolesti i u kućnim uslovima ako pacijent nije pokretan ili iz drugih razloga Ovo mogu proceniti i izvesti samo stručnjaci koji su ovu intervenciju uspešno izveli mnogo puta. Tek nakon više hiljada intervencija pod ultrazvukom strušnjak stiče veštine da neke intervencije  uradi i bez ultrazvuka, kada to situacija nalaže.

Video link- interventne neoperativne metode u lečenju sindroma karpalnog kanala

Ukoliko su bolovi jaki i traju duže od nekoliko meseci, te ukoliko se javlja značajno oštećenje nerava (prikazuje ga pregled i EMNG) potrebno je hirurško lečenje. Ono se sastoji od presecanja jedne fibrozne trake u korenu dlana koja prelazi preko medijanus nerva i pritiska ga (retinaculum flexorum). Do nje se dolazi različitim rezovima na koži. Jedna varijanta je rez kao na slici, sakriven u već postojećoj brazdi na dlanu. Ožiljak je posle nekoliko meseci veoma malo uočljiv. Istog dana nakon operacije počinje se sa vežbanjem.

Jedan deo tegoba prolazi neposredno nakon operacije. Bol se najviše smanji ili čak i prestaje za nekoliko dana. Takodje se posle nekoliko dana delimično smanje i utrnulost i slabost. Jedan deo tegoba se popravlja tek posle nekoliko meseci koliko je potrebno da ponovo urastu nerva vlakna koja su bila značajnije oštećena. Što je više ovoliko oštećenih vlakana to će se veći procenat tegoba popraviti tek posle nek. meseci. Takodje što je bilo teže oštećenje nerva veća je šansa da se nerv neće nakon operacije potpuno oporaviti. Medjutim čak i tada ima značajnog poboljšanja u preko 90% što se tiče bola i preko 50% što se tiče utrnulosti i slabosti. Lošije se oporavljaju nervi kod starijih ljudi, dijabetičara, alkoholičara, i onih koji imaju druge razloge za polineuropatiju.

Slika: prikazuje medijanus nerv preko koga prelazu poprečni ligament koji ga pritiska. Crvena linija prikazuje manji rez na koži i poprečnom ligamentu kojim se otklanja pritisak na nerv. Pri operaciji je potrebno biti pažljiv sa granama ovog nerva i prepoznati da li postoje promene u nervu koje je takodje potrebno operisati.