Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Tarlove ciste se obično dijagnostikuju na snimku magnetnom rezonancom slabinske kičme i smeštene su najčešće u donjem delu kičmenog kanala. Opisuju ih i kao meningealne periradikularne ili perineuralne ciste. To su proširenja omotača korena živaca koja su ispinjena providnom tešnošću (likvorom). One retko vrše značajan pritisak na korene nerava da bi zahtevale operativno lečenje. Obično se radi o uzgrednom nalazu na snimku. Ipak neke fizičke aktivnosti mogu biti limitirane zbog tegoba nastalih usled ovih cista ili one izazivaju radikulopatije. Odluku o eventualnom hirurškom lečenju donosi neurohirurg.

Uporedjivanjem  Vaših tegoba i snimka kične magntenom rezonancom iskusan neurohirurg može zaključiti da li Vaše tegobe potiču od Tarlove ciste i na koji način treba sprovesti lečenje. Ovo se može uspešno sprovesti  konsultacijom putem video poziva.

 Slika- strelica označava Tarlovu citu na MR snimku kičme

Postoje nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata. 

Jastuk za bol u ledjima

Bol u leđima usled dugostrajnog sedenja

 

Često bol u leđima nastaje zbog dugotrajnog sedenja.

Kod nekih ljudi dugotrajno sedenje dovodi do opterećenja i naknadne upale ligamenata određenih zglobova u donjem delu leđa. To se najčešće manifestuje bolovima nakon dužeg sedenja, takom ustajanja ili tokom stajanja. Tada bol može biti lokalizovan u repnoj kosti ili u donjem delu leđa (jednostrano ili obostrano, ili na samoj sredini kičme).

Često je, i nakon najboljeg lečenja, nemoguće izlečiti bol ukoliko se, tokom sedenja, bolne strukture ne rasterete. Lekovi koji rešavaju bol, upalu, spazam… jednostavno ne mogu da dovedu do trajnog smanjenja bola ukoliko se ti procesi stalno sedenjem ponovo uzrokuju. Kod ovih pacijenata najbolji način za rasterećenje bolnih struktura tokom sedenja jeste upotreba posebne vrste jastuka kao na slici. Kod njih tek uporeba ovakvog jastuka, sa ili bez lečenja bola, dovodi do prekida bola.

     

Saznajte više o jastuku >> Jastuk za bol u leđima