Potiljačna glavobolja- audio objašnjenje u 5 min.

Potiljačne glavobolje su veoma česte. U brojnim slučajevima one su pogrešno dijagnostikovane kao bol u vratu, cervikalni sindrom, migrena, tenziona glavobolja,… To ne znači da pomenute bolesti ne postoje, već da u slučaju da njihovo lečenje ne dovodi do poboljšanja, treba utvrditi da li pored njih postoje i uzroci potiljačne glavobolje.

Najčešći uzrok potiljačne glavobolje je iritacija okcipitalnog (potiljačnog) nerva, pa se često manifestuje sa manje ili više izraženom okcipitalnom neuralgijom (okcipitalna neuralgija, neuralgia nervi occipitalis).

To je je veoma često oboljenje i manifestuje se bolovima (često veoma intenzivnim) u predelu potiljka (obično sa jedne strane) u vidu potiljačne glavobolje ili/i bola u vratu. Bol može imati karakter mravinjanja, neprijatne utrnulosti, udara struje, žarenja, paljenja,… On se može širiti prema uhu, prednjoj strani vrata ili čeonom delu glave. Može biti praćen nestabilnošću, vrtoglavicom, zujanjem u ušima, nejasnim vidom i osećajem manjka svetlosti.

Širenje bola i tegoba kod potiljačne glavobolje

Važno je ustanoviti da li se radi o okcipitalnoj glavobolji i koji su njeni tačni uzroci. Najčešća greška u dijagnostici je preterano oslanjanje na pojedinačne snimke glave kao npr. magnetnu rezonancu (MR). Naime u većini slučajeva okcipitalne neuralgije MR snimak mozga i vratne kičme je normalan ili pokazuje uzgrednu patologiju vratne kičme koja može zavesti na pogrešnu dijagnozu. Ispravna dijagnoza se postavlja detaljnim pregledom paciejnta, koji podrazumeva specifične testove, snimanje ultrazvukom mekih tkiva, nerava i  krvnih sudova, te po potrebi interventne dijagnostičke metode.

Slika: Različiti anatomski odnosi uzročnika potiljačne glavobolje. Postoji više potiljačnih nerava i svaki od njih može biti iritiran na više različitih mesta. Zato je važno tačno ustanoviti koji nerv je iritiran i tačno na kom mestu.

Kada se precizno odredi šta uzrokuje okcipitalnu glavobolju može se sprovesti specifično lečenje. Ipak često se u svakodnevnoj praksi ovo ne utvrdi dovoljno precizno pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za neuspeh lečenja: starost pacijenta, gojaznost, loše držanje, psihičko stanje, druge hronične bolesti… Sve ovo ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

Kada se prepozna tip i lokalizacija iritacije nerva u potiljku prepisuje se adekvatna kombinacija lekova. Cilj je da se bol, iako možda godinama postoji, smanji za nekoliko dana. Ako se lekovima može održati stanje bez bola oko 6 nedelja terapijski efekat je obično dugotrajan. Ovo se može postići i online konsultacijama putem maila i video pozivom. Pogotovo u prvih 2 nedelje smanjivanja bola važno je da lekar bude na raspolaganju pacijentu da ga može brzo kontaktirati po potrebi jer su tada često potrebne promene doza ili tipova lekova. Online konsultacije omogućavaju da su Vam lako dosupni, čak i za česte konsultacije, vrhunski stručnjaci čak iako ne živite u istom gradu.

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata sa potiljačnom glavoboljom. 

U odredjenom procentu lečenje lekovima nije dovoljno i u tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja potiljačne glavobolje. One podrazumevaju da se lek ubrizga tačno u izvor bola koji dovodi do iritacije nerva ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dubini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati snimanjem. Tokom tog snimanja je potrebno i pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv „blokadama“  jer se one rade naslepo i površno u predelu završnih grana nerava i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Ovo zbog toga što „blokade“ izvode stručnjaci koji ranije nisu izvodili intervencije pod ultrazvukom, te su njihovo poznavanje i osećaj za anatomiju bola nedovoljni. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. U slučaju pak da lekar ima veliko iskustvo i poznavanje anatomije bola mogu  se uspešno izvesti neke intervencija kod potiljašne glavobolje i u kućnim uslovima ako pacijent nije pokretan ili iz drugih razloga Ovo mogu proceniti i izvesti samo stručnjaci koji su ovu intervenciju uspešno izveli mnogo puta. Da zaključimo tek nakon više hiljada intervencija pod ultrazvukom strušnjak stiče veštine da neke intervencije  uradi i bez ultrazvuka, kada to situacija nalaže.

 Ove intervencije se rade ambulantno, nisu bolne, a bol se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom traje oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nek. nedelja. Ni finasijski efekat nije beznačajan jer je njihova cena manja od višenedeljnog fizikalnog tretmana, a pogotovo manja od banjskog lečenja ili operativnog lečenja.

 Kod preko 90% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne potiljašne glavobolje  može se savremenim lekovima ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga.  Zbog toga ove procedure uvek treba probati pre eventualnog operativnog lečenja. Takodje je optimalno njima smanjiti bol i pre fizikalnog lečenja ili drugih alternativnih metoda  da bi ova lečenja bile učinkovitija.

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail, ili porukom na WhatsApp ili Viber. Pozivi nisu aktivni. zkoja@yahoo.com     +381628534555

        

Video link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i okcipitalnu glavobolju: