Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

U slučaju bola u stopalu važno je specijalnim pregledima i snimcima (Ultrazvuk, RTG i eventualno snimci stopala magnetnom rezonancom) utvrditi iz kojih, od brojnih struktura, potiče bol. (zglobovi, tetive, fascije, mišići, burze, nervi). Mesta najčešćeg bola su prikazana na slici. To su bol u peti, petni trn, Mortonov neurom, bol u Ahilovoj tetivi, sindrom tarzalog kanala, bolnost zglobova, plantarni fasciitis, metatarzalgija (metatarsalgia),… U početku lečenje podrazumeva upotrebu analgetika i fizikalni tretman.  Da bi fizikalni tretman bio što uspešniji poželjno je pre njegovog početka  maksimalno obezboliti pacijenta. Tek u slučaju teških rezistentnih tegoba indikovano je operativno lečenje i uglavnom se radi o minimalno invazivnim operacijama.

Slika: Najčešće tačke bola u stopalu. Potrebno je poznavanje specifičnog pregleda da bi se ustanovilo kojim anatomskim strukturama bolovi odgovaraju i koji patološki proces se u njima dešava (upala, degeneracija, povreda,…).

Kada se precizno odredi šta uzrokuje bol u stopalu  može se sprovesti specifično lečenje. Nažalost često se uzok bola ne utvrdi, pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za prezistentan bol u stopalu: ravna stopala, starost pacijenta, gojaznost, loše držanje, psihičko stanje, druge hronične bolesti… Sve ovo ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

Kada se prepozna tip i lokalizacija iritacije nerva prepisuje se adekvatna kombinacija lekova. Cilj je da se bol, iako možda godinama postoji, smanji za nekoliko dana. Ako se lekovima može održati stanje bez bola oko 6 nedelja terapijski efekat je obično dugotrajan. Ovo se može postići i online konsultacijama putem maila i video pozivom. Pogotovo u prvih 2 nedelje smanjivanja bola važno je da lekar bude na raspolaganju pacijentu da ga brzo kontaktira po potrebi jer su tada često potrebne promene doza ili tipova lekova. Online konsultacije omogućavaju da su Vam lako dosupni i za česte konsultacije vrhunski stručnjaci čak iako ne živite u istom gradu.

Postoji nekoliko razloga lošeg terapijskog efekta u lečenju hroničnog bola koji se ponavljaju kod mnogih pacijenata sa bolom u stopalu. 

U odredjenom procentu lečenje lekovima nije dovoljno i u tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja bola u stopalu. One podrazumevaju da se lek ubrizga tačno u izvor bola koji dovodi do iritacije nerva ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dobini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati snimanjem i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv „blokadama“  jer se one rade naslepo i površno u predelu završnih grana nerava i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Suština je da blokade izvode stručnjaci koji ranije nisu izvodili intervencije pod ultrazvukom, te su njihovo poznavanje i osećaj za anatomiju bola nedovoljni. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. U slučaju pak da lekar ima veliko iskustvo i poznavanje anatomije bola mogu  se uspešno izvesti neke intervencija kod bola u stopalu i u kućnim uslovima ako pacijent nije pokretan ili iz drugih razloga Ovo mogu proceniti i izvesti samo stručnjaci koji su ovu intervenciju uspešno izveli mnogo puta. Tek nakon više hiljada intervencija pod ultrazvukom strušnjak stiče veštine da neke intervencije  uradi i bez ultrazvuka, kada to situacija nalaže.

 Ove intervencije se rade ambulantno, nisu bolne, a bol se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom, traje oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nekoliko nedelja. Ni finasijski efekat nije beznačajan jer je njihova cena manja od višenedeljnog fizikalnog tretmana, a pogotovo manja od banjskog lečenja ili operativnog lečenja.

 Kod preko 80% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne bolove u regijama stopala  možemo savremenim lekovima ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga.  Zbog toga ove procedure uvek treba probati pre eventualnog operativnog lečenja.

Video link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i bolove u stopalu:

Youtube video link- Iskustva pacijenta u vezi lečenja bolova u Ahilovoj tetivi koji su trajali 2 godine uprkos lečenju kod fizijatara i specijalista sportske medicine: