Pudendalna neuralgija označava bol u predelu pudendalnog nerva koji kod žene može biti lokalizovan u predelu vulve, medjice i širiti se prema anusu. Kod muškarca je lokalizovan u predelu medjice i može se širiti na skrotum i penis, te prema analno. Bolovi mogu biti periodični i veoma intenzivni, bez bolova izmedju. Mogu nastajati sponatno ili biti provocirani polnim odnosom, dodirom regije, mokrenjem, defekacijom, sedenjem, stajanjem i nekim fizičkim aktivnostima. Bolovi mogu imati oblik klasičnog bola, ili biti slični žarenju ili udaru struje. Najteže forme bola su u vidu stalnih bolova koji se samo kratko ublažavaju (pudendalna neuropatija).  U težim slučajevima se može pojaviti otežano kontrolisanje stolice i  mokrenja. Muškarci mogu imati poremećaj erekcije.

Pudendalni nerv- kompleksna anatomija kod muškarca

Do iritacije nerava može doći zbog oštećenja nerava na primer u okviru šećerne bolesti, herpesa, itd. Uzrok neuralgije je najčešće iritacija pudendalnog nerva ili njegovih korena. Pudendalni nerv ima koplikovan anatomski tok i može biti iritiran na više mesta. Procesi koji dovode do njegove iritacije, na nekom od ovih mesta, mogu biti različiti i često su udruženi (upala, neuropatske promene, povreda, iritacija sedenjem i dugim vožnjama bicikla, pritisak patološkim procesom, spazmom okolnim misićem, itd). Ukoliko postoje i neurološki ispadi na nogama može se raditi o primarno kičmenoj patologiji.

Završne grane pudendalnog nerva- mesta gde se bol može javljati

Regija anusa, medjice i polnih organa je inervisana od strane 6  nerava i pudendalni nerv je samo jedan od njih.  Iritacija svakog od ovih nerava može izazvati dugotrajan bolni sindrom.  Svi ovi nervi zahtevaju različito lečenje. Znači nije svaki bol u ovoj regiji pudendalna neuralgija.

Najvažnije u dijagnostici je ustanoviti koji od ovih nerava je iritiran i kojim procesom.  Ovo se može odrediti  od strane specijaliste za bol koji dobro poznaje anatomiju bola. I pored svih savremenih snimanja detaljan razgovor sa pacijentom i pregled su najvažniji. Njima se detektuje o kom nervu se radi, mesto iritacije nerva i proces koji do toga dovodi. Tek onda se može primeniti adekvatna kombinacija lekova. Njen cilj je da se bol smanji unutar 10 dana.

Ukoliko terapija lekovima nije dovoljna, sprovode se interventne procedure u dijagnostici i lečenju bola. One se izvode aplikacijom leka uz navodjenje igle ultrazvukom kao na slici. U obzir dolazi TENS stimulacija u kućnim uslovima. Krajnja metoda, ako ništa ne da rezultate, je operativna ili intervencija oštećenja nerva radiofrekventnom metodom.

                                            Interventna procedura u lečenju pudendalne neuralgije