ENGLISH CV

 Dr.  Željko  Kojadinović

Neurohirurg, Magistar neuronauka, Doktor medicinskih nauka

Godina rodjenja –  1967.

Vrhunska oprema u operacionoj sali omogućava da se i ovako komplikovana operacija tumora na mozgu detaljno isplanira i rizik operacije svede   na minimum

Radno iskustvo

20 godina sam radio u Kliničkom centru. Nakon toga već 10 godina radim na vodećim privatnim klinikama širom sveta. Takodje već 12 godina uspešno sprovodim dijagnostiku i lečenje telemedicinom (online konsultacije) i na ovaj način sam stekao puno uspešno lečenih pacijenata širom sveta.

Obrazovanje

 • diplomirao sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu maja 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,92, kao najbolji student u generaciji.
 • položio sam specijalistički ispit iz neurohirurgije oktobra 2000. godine, sa ocenom odličan.

Stečene kvalifikacije i veštine

Obavljam dijagnostičke i terapijske procedure iz svih oblasti neurohirurgije mozga, kičme i živaca:

 1. bolesti svih delova kičme tipa: diskus hernija, spondiloza, nestabilnost, bolovi nakon operacija na kičmi
 2. Terapija bola uključujući upotrebu savremenih lekova i sve vidove interventnih procedura, bez potreba za operacijom. Velika je prednost ako isti strčnjak raspolaže mogućnostima lečenja upornog bola svim terapijskim metodama (lekovi, interventne procedure i hirurgija). U većini slučajeva različitim tipovima lečenja se bave različite specijalnosti. To često rezultira nedovoljnom ili zakasnelom upotrebom adekvatnih tipova terapije bola. Naprimer kod diskus hernije pacijenti se predugo leče samo lekovima, a kada nema rezultata prelazi se odmah na hirurško lečenje iako, kod velikog broja slučajeva, interventne procedure bez upotrebe noža mogu dati iste ili bolje rezultate.
 3. tumori mozga, kičme i živaca svih lokalizacija
 4. aneurizme prednje i zadnje cirkulacije mozga
 5. angiomi velikog mozga, malog mozga i moždanog stabla
 6. intrakranijalni i spinalni apscesi svih lokalizacija
 7. povrede mozga, kičme i živaca
 8. povrede i bolesti nerava
 9. kranijalne i spinalne kongenitalne deformiteti odraslih
 10. arteficijelne i autologne kranioplastike defekata lobanje

Učešće na ranijim projektima Ministarstva za nauku i tehnologiju:

 • „Legalni aspekti hirurgije“ – projekat trajao 1998. -2000. godine
 • „Dijagnostika, terapija i komplikacija povreda“ – projekat Instituta za hirurgiju u Novom Sadu, trajao od 1993 – 1998. godine
 • „Medjunarodni projekat ispitivanja prevencije ishemijskih promena na mozgu“ Melburn, Autralia
 • Uvodjenje leka Clasosentan u kliničku upotrebu kao leka za lečenje vazospazma“- medjunarodni projekat

Magistarska teza

„Recidivne kompresivne radikulopatije lumbalne regije nakon operativnog lečenja“ – Univerzitet u Beogradu 1997. godine.

Tema se bavi načinima rešavanja bola koji zaostaje nakon operacije diska.

Doktorska disretacija

»Odredjivanje protokola hirurškog lečenja i prognostičkih faktora kod malignih astrocitoma velikog mozga«

Rezultat disretacije je originalni Skoring sistem za davanje precizne prognoze kod malignih astrocitoma. Prezentovan je u jednom od vodećih neurohirurških časopisa »Zentralblatt für Neurochirurgie« i naišao na dobre recenzije i komentare.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18444219

http://www.thieme-connect.com/ejournals/abstract/zblneurochir/doi/10.1055/s-2007-1004579;jsessionid=E1F7925FA76E978CC2EEEA6FA50E8B89.jvm5

Počasti i nagrade

 • najbolji student generacije na Medicinskom fakultetu 1993. godine
 • najbolji studentski naučno-istraživački rad na Medicinskom fakultetu 1993. godine
 • stipendija SR Nemačke za višemesečno usavršavanje na Neurohirurškom odeljenju univerzitetske bolnice u Berlinu, jednoj od vodećih neurohirurških ustanova
 • stipendija SR Nemačke za višemesečno usavršavanje na Neurohirurškim odeljenjima u Hanoveru Krankenhouse Nordstadt (NKH), Medicinski fakultet Hanover (MHH) i Internacionalni centar za neuronauke (INI)

Specijalizacija u drugim neurohirurškim klinikama I USAVRŠAVANJA:

 • odeljenje za neurohirurgiju Hospital Clinico Virgen de la Arrixaca, Mursija, Španija
 • neurohirurško odeljenje Allegheny General Hospital, Pittsburgh, USA kod Prof. J.C. Maroon
 • neurohirurško odeljenje Univerzitetske bolnice BF u Berlinu, Nemačka kod prof. Maria Brocka
 • neurohirurška odeljenja tri bolnice u Hanoveru (NKH, MHH, INI), Nemačka kod prof. Majida Samii-a
 • Pohadjao sam brojne kurseve na svetskim klinikama (Berlin, Hanover, Salzburg. Pittsburgh, Hamburg, Glazgov, Opole,…) iz oblasti hirurškog lečenja kičme i hirurškog lečenja tumora mozga. Ovi kursevi su mi omogućili poboljšavanje tehnike i uvodjenje novina u hirurški rad.
 • Završen kurs dobro kliničke prakse za ispitivanje lekova – Clinical Research and ICH GCP for Investigators u organizaciji Quintiles

Boravak na stranim klinikama, kao i brojnim seminarima i kursevima mi je omogućio, pored sticanja znanja, sticanje i održavanje kontakata sa brojnim vrhunskim stručnjacima iz specifičnih oblasti neurohirurgije. Zahvaljujući njima uvek mogu, kod nejasnog ili retkog slučaja, kontaktirati najbolje stručnjake u toj oblasti. Ovo mi pomaže da nadjem najbolje terapijsko rešenje.

Publikacije

 • autor sam ili koautor u oko 112 radova kao i 10 monografija iz oblasti lečenja bola, hirurgije ili neurohirurgije

Profesionalna interesovanja

 • hirurgija intrakranijalnih tumora, lečenje bola, hirurgija kičmene patologije, hirurgija nerava
 • Lečenje upornog bola svim dostupnim metodama – lekovi, interventne procedure, hirurgija

Poznavanje jezika

 • engleski
 • nemački

Članstva

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Društvo neurohirurga Jugoslavije
 • Evropsko udruženje neurohirurga- EANS
 • Svetsko udruženje neurohirurga – WFNS
  Evrospko udruženje za lečenje bola- EFIC