Spread the love

Drugo mišljenje u vezi najboljeg neurohirurškog načina lečenja. Ukoliko Vam je postavljena dijagnoza i predloženo operativno ili neoperativno lečenje možete nas konsultovati ako imate nedoumice. Time ćete lakše prihvatiti predloženo lečenje od Vašeg lekara i pošto ste opušteni lečenje će imati bolji rezultat. Mi ćemo svakako reći da li mislimo da je indikovana operacija, koji sve operativni metodi postoje, gde se u zemlji takve operacije rade, koji su njihovi rizici i kako ih smanjiti.

Teme ove konsultacije mogu biti sve neurohirurške bolesti mozga, kičme ili nerava opisane na sajtu (tumori mozga, meningeomi, gliomi, neuronomi, povrede mozga, diskus hernije, aneurizme mozga, povrede nerava itd.) i svi vidovi dugog i upornog bola

Ovaj metod dijagnostike i lečenja primenjujemo uspešno već 12 godina.

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail zkoja@yahoo.com .  Tada pošaljite opis problema u samo nekoliko  rečenica. Nakon najavljivanja objašnjava Vam se procedura konsultacije, otvara se fajl za Vas i opredeljuje vreme. Nakon toga sledi  slanje Vašeg maila sa opisom tegoba, ostalih detalja vezanih za bolest i pitanja koje imate. Ukoliko posedujete medicinsku dokumentaciju bilo bi dobro da i nju pošaljete u elektronskom obliku. Nakon razmatranja svih činjenica javićemo Vam se sa dodatnim pitanjima ako postoje ili obaviti razgovor sa Vama. Nakon toga ćemo dati mišljenje o bolesti i načinu njenog lečenja. Konsultacije je moguće obaviti na srpskom ili engleskom jeziku.

Prednosti ovog načina konsultacije su:

  • obavlja se na jeziku koji razumete,
  • konsultacija nije limitirana kao jedna kratka poseta lekaru i možete naknadno postavljati pitanja kako ih se setite,
  • za Vas će biti odvojeno dovoljno vremena dok sve stvari ne postanu jasne,
  • ne morate putovati a dobićete mišljenje od iskusnog neurohirurga da li se Vaša neurohirurška bolest na mozgu, kičmi ili živcu zaista mora operisati i koji je najbolji metod operacije ili drugog lečenja
Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail, ili porukom na WhatsApp ili Viber. Pozivi nisu aktivni.

 zkoja@yahoo.com     +381628534555