Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

Kod bola u licu po tipu trigeminalne neralgije najvažnije je na početku ustanoviti tip neuralgije. Najčešći oblici su: tipična, atipična i sekundarna.

Trigeminalna neuragija– tipična (neuralgia trigeminusa, neuralgia trigemini, neuralgija lica, neuralgija glave) predstavlja bol u licu koji se javlja iznenada, velikog je intenziteta i trajanja obicno do 1 minut. Pacijenti ga često opisuju kao udar strujom, ubod,… Može biti provociran dodirom ili drugačijom iritacijom pojedinih delova lica ili usne duplje. (To su tzv. trigger zone) Kod tipične primarne neuralgije izmedju napada bola nema tegoba i neurološkim pregledom se ne otkriva ništa. Ovo je već dovoljno za postavljanje dijagnoze. Uzrok bola su degenerativne promene u ishodištu,  iz moždanog stabla, trigeminus nerva (živca koji inerviše lice, ušne školjke i usnu duplju).

Slika: Tri regije lica u kojima se, pojedinačno ili u kombinaciji, može pojaviti bol.

Pored pregleda pacijenta obavezno se mora uraditi MR snimak mozga da bi se utvrdilo da li eventualno postoji razlog trigeminalne neuralgije, kada se ona zove sekundarna neuralgija. To može biti tumor, multipla skleroza, aneurizma, bolesti zuba,…

Postoji veći broj trigeminalnih neuralgija: tipične, atipične, pre-neuralgije, posttraumatske, sekundarne, neuralgije kod multiple skleroze i neuralgije rezistentne na klasično lečenje. Potrebno je od početka razlikovati o kom tipu se radi, jer se lečenje može znatno razlikovati. Pored ovoga postoje i brojni drugi sindromi koji se manifestuju bolom u licu i njih je potrebno razlikovati od trigeminalne neuralgije.

Uzrok tipične trigeminalne neuralgije je često pritisak krvnog suda na trigeminalni nerv, kao što je prikazano na slici.

Slika: Strelica prikazuje mesto gde arterija vrši pritisak na trigeminalni nerv izazivajući bol

Lečenje se uvek počinje lekovima. Najcešce se primenjuje Tegretol.

Vremenom lekovi počinju slabije da deluju i bolovi bivaju sve češći i dugotrajnjiji. Tada nam najčešće i dolaze pacijenti, Mnogi imaju praktično salve bola preko celog dana. Pošto lekovi ne pomažu, a ne odlučuju se za operacije ovi ljudi godinama trpe stravične patnje. Kod nas se u 80% slučajeva, ambulantnim procedurama, može na duže vremena zaustaviti bol u licu, kontrolisati ovakvo stanje i izbeći operacija, kao npr. kod pacijenta sa videolinka koji je trpeo svakodnevne bolove više meseci. Mnogi lekari ne poznaju ovakve internecije i odlučuju se na “čupanje nerava” ili operacije. Ako se radi o takozvanim atipičnim trigeminalnim neuralgijama operacija i lekovi ne daju zadovoljavajuće rezultate. Tada su opisani interventni metodi u lečenju bola jedino uspešni.

Video link koji objašnjava neoperativno interventno lečenje bola koje se primenjuje i kod trigeminalne neuralgije

Postoji nekoliko tipova operativnog lečenja:

  • Operacija- Mikrovaskularna dekompresija- Minimalno otvaranje lobanje i uklanjanje svakog pritiska na trigeminus nerv. Ova metoda pokazuje odlične dugotrajne rezultate u preko 80% slučajeva i danas najčešce izvodimo ovu intervenciju. Intervencija traje oko 2 sata i odlično je podnose i pacijenti stariji od 70 godina.
    Slika: trigeminus nerv (žute boje) je oslobodjen od pritiska okolne arterije i obložen teflonom.

    Videti anatomiju na početnoj strani.

  • Kod starijih ljudi, koji nisu kandidati za opštu anesteziju, se preporučuje intervencija kojom se uništavaju bolna vlakna u delu trigeminus nerva koji se zove ganglion (Gangion Gasseri, Gaserov ganglion). Uništavanje se izvodi povišenom temperaturom na vrhu igle koja se uvodi preko kože lica. Intervencija se radi uz pomoć posebnog aparata  za zagrevanje vrha igle. Ova metoda nema dobre rezultate kao prethodna.
  • U novije vreme bolje rezultate od prethodne metode postiže lokalizovano precizno zračenje odredjenih regija moždanog stabla- Gamma knife. Ipak pre ove metode uvek treba pokušati interventne metode u lečenju neuralgije jer imaju znatno manje komplikacija, deluju brže i pacijent ih lakše podnosi.
  • Kod veoma starih ljudi, sa procenom dužine života manjom od 2 godine, se primenjuje uništavanje nerava na licu (čupanje nerava, uništavanje otrovima,…). Ova metoda nema dugotrajno dobre rezultate i čak može dovesti nakon 1-3 god. do još jačeg bola (deaferentacioni bol).

Pored trigeminalne postoje i neuralgije drugih nerava, a najčešca je grosofaringealna neuralgija. Ona se takodje počinje lečiti lekovima. Ukoliko oni ne obezbole pacijenta dovoljno, oni se leče operativno veoma uspešno.

Youtube videolink: Pacijent lečen od teške forme trigeminalne neuralgije

Poseban problem predstvljaju atipične trigeminalne neuralgije pošto kod njih uobičajeni terapijski protokol ne deluje, a pogotovo je slabiji odgovor na operaciju mikrovaskularnom dekompresijom (MVD). Stepen atipije raste što je prisutno više sledećih znakova: slabija reakcija na upotrebu Karbapina (Tegretola), mladji pacijent, postepeni nastanak bola, stalni bol bez faza bezbolnosti, pogoršavanje bola na žvakanje i govor, nema mikrovaskularnog kontakta na MR snimku mozga, …  U tim slučajevima najčešće uzrok bola nije iritacija krvnim sudom koji pritiska na ishodište trigeminalnog nerva, već iritacija ovog nerva negde u licu. Tada je najvažnije detaljnim pregledom otkriti mesto i tip ove iritacije.

    Kada se precizno odredi šta uzrokuje bol u licu i na kom mestu postoji iritacija trigeminalnog nerva može se sprovesti specifično lečenje. Često se ovo ne utvrdi dovoljno precizno pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za to: starost pacijenta,  psihičko stanje, druge hronične bolesti, … Sve ovo ustvari možda doprinosi bolesti, ali ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

Uzrok bola se može lečiti savremenim lekovima, ali često, kad nam pacijenti dodju, lekovi,  klasične i alkoholne blokade već nisu dali rezultate. U tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja trigeminalne neuralgije. One podrazumevaju da se lek aplikuje tačno u izvor bola koji dovodi do iritacije trigeminalnog nerva ili njegovu neposrednu okolinu ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da su u dobini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati snimanjem i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši pod ultrazvučnim snimanjem na aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama, ili na RTG skopiji. (tzv  ultrazvučna ili RTG navigacija). Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv “blokadama”  jer se one rade naslepo i površno u predelu završnih grana nerava i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. To što lekar ima veliko iskustvo ne znači da može da sigurno aplikuje lek bez simultanog snimanja.

    Ove intervencije se rade ambulantno, nisu bolne, a bol se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom traje oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nek. nedelja. Ni finasijski efekat nije beznačajan jer je njihova cena manja od višenedeljnog fizikalnog tretmana, a pogotovo manja od banjskog lečenja ili operativnog lečenja.

    Kod preko 80% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne bolove u licu  možemo savremenim lekovima ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga.  Zbog toga ove procedure uvek treba probati pre eventualnog operativnog lečenja ili stereotaksičnog zračenja npr Gamma knife metodom.

Video  link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i trigeminalnu neuralgiju: