Dr Kojadinovic Zeljko neurosurgeon

Sve što je navedeno o pojedinim bolestima nije dovoljno da zameni razgovor sa specijalistom. Svrha ovoga sajta je da taj razgovor olakša. 

 

 

 

Telefon za zakazivanje pregleda kod neurohirurga i u Centru za bol privatne bolnice u NOVOM SADU +381 63 716 0227  

Mail za kontakt sa neurohirurgom: