U skladu sa epidemiološkom situacijom do daljnjeg su moguće samo online konsultacije.
One podrazumevaju davanje detaljnog neurohirurškog mišljenje u vezi Vaše neurohirurške bolesti ili u vezi uzroka i lečenja Vašeg bola.

Detalje o online konsultaciji imate na stranici Online konsultacije

Konsultacija se sprovodi uz prethodno najavljivanje na mail
zkoja@yahoo.com

Telefon 063 716 0227 do daljnjeg neće biti u upotrebi.