Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

Rame je najpokretljiviji zglob. Brojne anatomske strukture se nalaze u njegovom sastavu ili mu daju potporu i samim tim postoje brojni potencijalni izvori bola. Pored njih postoje i udaljeni uzroci gde se bol širi u rame. (npr vezani za vratnu kičmu, brojne okolne nerve,…). U slučaju bola poreklom iz ramena važno je specijalnim pregledima i po potrebi snimcima (RTG i snimci ramena magnetnom rezonancom) utvrditi da li bol potiče iz samog zgloba ili iz okolnih struktura (mišići rotatorne manžetne). Najčešći uzroci bola su oštečenja u predelu mišića supraspinatusa, glave dvoglavog mišića (biceps humeri), burze (bursitis ramena), usne zgloba, zglob izmedju ključne kosti i lopatice (akromioklavikularni zglob).

Slika- Najčešće tačke bola sa prednje strane ramena. Potrebno je poznavanje specifičnog pregleda da bi se ustanovilo kojim anatomskim strukturama bolovi odgovaraju i koji patološki proces se u njima dešava (upala, degeneracija, povreda,…)

Važno je precizno ustanoviti  koji su tačni pokretači bola u ramenu. Najčešća greška u dijagnostici je preterano oslanjanje na pojedinačne snimke ramena kao npr. RTG snimak. Naime u većini slučajeva bola u ramenu RTG snimak ramena je normalan ili pokazuje patologiju zgloba koja može zavesti na pogrešnu dijagnozu. Ispravna dijagnoza se postavlja detaljnim pregledom, koji podrazumeva specifične testove, snimanje ultrazvukom mekih tkiva, nerava i  krvnih sudova, te po potrebi interventne dijagnostičke metode.

Lečenje je simptomatsko (analgetici, ubrizgavanje u dijagnostikovanu bolnu strukturu lekova u obliku kristala koji se nedeljama otapaju i smiruju upalu,…) i fizikalno.  Da bi fizikalni tretman bio što uspešniji poželjno je pre njegovog početka  maksimalno obezboliti pacijenta.

Kada se precizno odredi šta uzrokuje bol u ramenu  može se sprovesti specifično lečenje. Često se ovo ne utvrdi dovoljno precizno pa izostane i uspeh lečenja. Tada se obično okrive za prezistentan bol u ramenu i pored fizikalnog lečenja: starost pacijenta, gojaznost, loše držanje, psihičko stanje, druge hronične bolesti… Sve ovo ne može biti izgovor da se ne sprovede uspešno lečenje.

 Uzrok bola se može lečiti savremenim lekovima, ali često, kad nam pacijenti dodju, lekovi  i fizikalno lečenje već nisu dali rezultate. U tom slučaju indikovane su interventne metode lečenja bola u ramenu. One podrazumevaju da se lek da tačno u izvor bola ili njegovu neposrednu okolinu ili da se na izvor bola deluje nekom drugom interventnom metodom (stimuliše, zagreje, uništi, dekomprimuje,…). Budući da su izvori bola često manji od 1 cm, da ih je više, da su u dobini, i da se oko njih nalaze važne strukture potrebna je promenu, tokom intervencije, prikazati ultrazvučnim snimanjem i tokom snimanja pratiti dolazak igle ili drugog instrumenta i ubrizgavanje leka tačno u izvor bola. Ovo se najčešće vrši  na ultrazvučnim aparatima posebnih performansi sa posebnim iglama. Ove intervencije zato ne treba mešati sa tzv “blokadama” ili davanjem koktela jer se one rade naslepo i uvek je pitanje da li je lek dat na pravo mesto. Često je dovoljno da se promaši i nekoliko milimetara pa da intervencija ne uspe. To što lekar ima veliko iskustvo ne znači da može da sigurno aplikuje lek bez simultanog snimanja.

 Ove intervencije se rade ambulantno, nisu bolne, a bol se odmah smanjuje. Sve, zajedno sa pregledom, traje oko 1 do 1,5 sat i nakon toga pacijent može otići kući.  Za dugotrajniji efekat potrebno je obično uraditi 1-3 interventne procedure sa razmakom od nek. nedelja. Ni finasijski efekat nije beznačajan jer je njihova cena manja od višenedeljnog fizikalnog tretmana, a pogotovo manja od banjskog lečenja ili operativnog lečenja.

 Kod preko 80% pacijenta koji imaju uporne i intenzivne bolove u ramenu  možemo savremenim lekovima ili, u težim slučajevima, posebnim interventnim  ambulantnim procedurama zaustaviti odmah bol i kontrolisati ga.  Zbog toga ove procedure uvek treba probati pre eventualnog operativnog lečenja. Takodje je optimalno njima smanjiti bol i pre fizikalnog lečenja ili drugih alternativnih metoda  da bi ono bile učinkovitije.

Video link koji prikazuje mogućnosti savremenog lečenja bola, uključujući i okcipitalnu glavobolju:

Youtube videolink: Iskustva pacijenta koga smo lečili nakon godinu dana jakog bola u ramenu koji nije prolazio na razne metode fizikalne terapije i hiropraksije: