Tražite brz savet od stručnjaka >> online konsultacije

Novo: Jastuk za sedenje koji pravimo po vašoj meri i dijagnozi da efikasno i povoljno reši bol u leđima.

 

Rešite Vaše tegobe uspešnim uslugama online konsultacije preko maila i razgovorom sa stručnjakom po principima telemedicine. Njima se postiže odredjivanje tačnog porekla i uzroka bola, a to je neophodno da odredimo adekvatnu terapiju. Sami CT i snimci magnetnom rezonancom uglavnom uopšte nisu dovoljni da bi se ovo postiglo. zkoja@yahoo.com

1. Pritisak na n. medijanus (sinonimi su- sindrom karpalnog kanala, sindrom karpalnog tunela, Syndroma canalis capalis, Carpal tunnel syndrome-sindrom, karpalni tunel sindrom, karpalni kanal sindrom). Uzrok je pritisak na medijanus nerv u sredini korena dlana. Pritisku na nerv najviše doprinosi zadebljanje poprečnog ligamenta (retinaculum flexorum) koji se prostire preko srednjeg dela dlana. (ispod kože, a iznad medijalnog nerva). Češće se vidja kod: žena (naročito tokom trudnoće), reumatskih oboljenja, onih koji tokom obavljanja posla čvrsto stežu šakama predmete ili se oslanjanju na šake, dijabetičara,… Često nije prisutan nijedan od pobrojanih predisponirajućih faktora. Nije retko da se javi istovremeno na obe šake.

Bolest se manifestuje bolom koji se javlja najčešće noću. Bol kreće iz korena šake i širi se prema laktu. Najčešće su utrnuli palac, kažiprst i srednji prst. Javlja se nespretnost i slabost šake, naročito palca. Može se videti smanjivanje (atrofija) mišića u korenu palca kada se uporedi sa suprotnom stranom. Dijagnoza se postavlja na osnovu pregleda, te EMNG snimka. Često se ne radi o jasnom slučaju i potrebno je iskustvo da bi se ustanovilo da tegobe potiču od ove bolesti, a ne npr od vratne kičme, ili pritiska na medijanus na drugim mestima. U ovim nejasnim slučajevima je važno da pregled, dijagnozu i lečene sprovede neurohirurg.

Lečenje u početku podrazumeva mirovanje, analgetike, izbegavanje da šaka visi (drži se u marami obešenoj oko vrata). Veoma su uspešne takozvane interventne neoperativne metode u lečenju sindroma karpalnog kanala. Tokom trudnoće operacija je retko indikovana (zato što je uzrok opšti otok koji će se povući nekoliko meseci posle operacije). Mnoge trudnice imaju u isto vreme trnejnja i bolove u predelu različitih nerava.

Video link- interventne neoperativne metode u lečenju sindroma karpalnog kanala

Ukoliko su bolovi jaki i traju duže od nekoliko meseci, te ukoliko se javlja značajno oštećenje nerava (prikazuje ga pregled i EMNG) potrebno je hirurško lečenje. Ono se sastoji od presecanja jedne fibrozne trake u korenu dlana koja prelazi preko medijanus nerva i pritiska ga (retinaculum flexorum). Do nje se dolazi različitim rezovima na koži. Ja lično kotistim rez kao na slici, sakriven u već postojećoj brazdi na dlanu. Ožiljak je posle nekoliko meseci veoma malo uočljiv. Istog dana nakon operacije počinje se sa vežbanjem.

Jedan deo tegoba prolazi neposredno nakon operacije. Bol se najviše smanji ili čak i prestaje za nekoliko dana. Takodje se posle nekoliko dana delimično smanje i utrnulost i slabost. Jedan deo tegoba se popravlja tek posle nekoliko meseci koliko je potrebno da ponovo urastu nerva vlakna koja su bila značajnije oštećena. Što je više ovoliko oštećenih vlakana to će se veći procenat tegoba popraviti tek posle nek. meseci. Takodje što je bilo teže oštećenje nerva veća je šansa da se nerv neće nakon operacije potpuno oporaviti. Medjutim čak i tada ima značajnog poboljšanja u preko 90% što se tiče bola i preko 50% što se tiče utrnulosti i slabosti. Lošije se oporavljaju nervi kod starijih ljudi, dijabetičara, alkoholičara, i onih koji imaju druge razloge za polineuropatiju.

Slika: prikazuje medijanus nerv preko koga prelazu poprečni ligament koji ga pritiska. Crvena linija prikazuje manji rez na koži i poprečnom ligamentu kojim se otklanja pritisak na nerv. Pri operaciji je potrebno biti pažljiv sa granama ovog nerva i prepoznati da li postoje promene u nervu koje je takodje potrebno operisati.