Dr Kojadinovic Milje Zeljko neurosurgeon

Sve što je navedeno o pojedinim bolestima nije dovoljno da zameni razgovor sa specijalistom. Svrha ovoga sajta je da taj razgovor olakša. 

Zakazivanje na pregled u NOVOM SADU 063 716 0227

Pa pacijente iz CRNE  GORE  zakazivanje - Poliklinika Kerber +382 67 229 111 

Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim lečenjem bolesti lobanje, mozga, kičme i živaca. Sve veći broj bolesti se može uspešno lečiti uz minimalnu invazivnost (mali rez na koži, mali otvor na lobanji). Ovo je omogućeno razvojem  tehnike rada i razvojem pomoćnih uredjaja u lečenju. Ipak, za uspešnu operaciju, i dalje ostaje standard dobro hirurško znanje, bogato iskustvo i mikroskopska tehnika (precizno operisanje pod uvećanjem mikroskopa).

Osnovni cilj ovog sajta jeste da odgovori na mnoga pitanja koja sam, tokom višegodišnjeg rada, čuo u ambulanti od pacijenta ili članova njihove rodbine.

Često se pretraga interneta vrši prema srpskim, ali i latinskim pojmovima koje pacijenti nalaze u medicinskoj dokumentaciji. Zbog toga su, na ovom sajtu, i jedni i drugi pojmovi navedeni u tekstovima o raznim bolestima.

Autor sajta Prof. dr Kojadinovic (u sredini slike) tokom rutinske mikrohirurške operacije

Slika: Prof. dr Kojadinović (u sredini slike) tokom rutinske mikrohirurške operacije.

Neurohirurgija se uslovno može podeliti na sledeće oblasti:

 • POVREDE MOZGA
 • TUMORI MOZGA
 • BOLESTI KRVNIH SUDOVA MOZGA (ANEURIZME, AVM,...)
 • BOLESTI KIČME (DISKUS HERNIJA, SPONDILOZA,...)
 • POVREDE I OBOLJENJA NERAVA
 • URODJENE ANOMALIJE NERVNOG SISTEMA (HIDROCEFALUS, ARNOLD CHIARI,...)
 • HIRURGIJA BOLA
 • INFEKCIJE NERVNOG SISTEMA
 • FUNKCIONALNA NEUROHIRURGIJA (epilepsija, bolesti motorike,...)

 

Mozak, kičmena moždina i živci čine zajedno nervni sistem (NS)

Slika: Središnji presek glave i vrata

Profilni presek kroz sredinu mozga prkazuje anatomske elemente o kojima će biti govora

Slika: Profilni presek kroz sredinu mozga prikazuje anatomske elemente o kojima se govori u drugim temama

Slika: Prikaz centara u mozgu

Pacijenti obično posećuju ovaj sajt iz 2 razloga: tragaju za informacijama u vezi dijagnoze koja im je postavljena ili tragaju za informacijama u vezi tegoba koje imaju i još uvek im precizna dijagnoza nije postavljena.

Bolest mozga, kičme ili živaca može početi naglo, ili se razvijati nedeljama, mesecima i godinama. Simptomi mogu u početku biti pojedinačni, a kasnije se različito kombinovati u zavisnosti od tipa, lokalizacije i intenziteta bolesti. Često različite bolesti imaju sličnu kliničku sliku i obrnuto ista bolest može pokazivati različite kliničke slike. Tako npr tumor na kičmi i diskus hernija mogu imati sličnu kliničku sliku. Sa druge strane dva pacijenta sa diskus hernijom mogu imati veoma različite tegobe.

 

 

Najčešći simptomi oboljenja nervnog sistema su:

 • glavobolja - cephalea
 • zatezanje vrata- meningizam (meningismus)
 • slabost polovine tela- hemipareza, hemiplegija (hemiparesis, hemiplegia)
 • psihičko propadanje- psihoorganski sindrom
 • poremećaji svesti- somnolencija, sopor, koma (somnolentio, sopor, coma)
 • epilepsija- epileptični napadi
 • mučnina, povraćanje i druge vegetativne tegobe - nausea
 • poremećaji govora- disfazija, afazija (aphasio)
 • slabost ekstremiteta ili dela ekstremiteta (najčešće šaka ili stopala)- pareza (paresis), plegija
 • poremećaj sluha- slabost sluha, zujanje u uhu
 • vrtoglavice- smetnje u ravnoteži - vertigo, ataksija
 • duple slike- diplopia, diplopija
 • slabiji vid- anopsije
 • utrnulost lica uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,...)- hipestezija, anestezija, ...
 • iskrivljenost lica- pareza facijalnog nerva
 • poremećaj ili gubitak čula mirisa- anosmija (anosmio)
 • poremećaj gutanja naročito tečnosti- disfagija (dysphagio)
 • utrnulost delova tela najčešće u predelu šaka ili stopala uz različite moguće senzacije (mravinjanje, bolni dodir, žarenja,...)
 • bol u vratu- cervikalni sindrom
 • bol u ledjima i nozi- Lumbago, išijas
 • bol u ekstremitetima

 

Sudsko medicinsko veštačenje i ekspertiza

   

Poznavanje neurohirurgije sa jedne strane i znanje da se  izdvoje pravno važne činjenice i da se medicinski pojmovi adekvatno  prevedu na jezik razumljiv pravnicima su nezamenljivi u poslu sudskomedicinskog veštačenja i davanja mišljenja. Vrlo često stranke iz inostranstva, zajedno sa svojim advokatima,  imaju konkretne zahteve da se proceni kvalitet lečenja, stepen invalidnosti, eventualna lekarska greška, nivo pretrpljenog bola, straha i duhovna patnja,... vezano za povrede i bolesti glave, kičme ili živaca. Za davanje ovakvog stručnog mišljenja potrebni su posebno znanje i iskustvo iz ove oblasti. Sa druge strane naše usluge su višestruko jeftinije od istih u inostranstvu. Zbog toga smo angažovani iz brojnih zemalja kao npr. Nemačka, Švajcarska, Australija, SAD, ...

 

____________________________________________________________

 

forensic medical and legal expertise in neurosurgery

I have extensive experience in providing expert testimony and forensic medical and legal expertise regarding the surgery and further treatment in the field of neurosurgery of brain, spine and nerve diseases. Very often the patients from different countries, along with their lawyers, have specific requirements for me to assess the quality of treatment, the degree of disability, the potential medical error, the level of suffering pain and fear, ... related to injuries and diseases of the head, spine or nerves.To provide such expert opinions special knowledge and experience in this field are needed. On the other hand, our services are much cheaper than the same abroad. Therefore, we are engaged by patients from different countries, such as. Germany, Switzerland, Australia, USA, ...

 Topics of forensic medical and legal expertise may refer to:

 • brain injury, spine injury and nerve injury;
 • intervention on brain aneurysms, AVM, subarachnoid hemorrhage,
 • brain tumors (glioma, astrocytoma, neuromas, schwannoma, adenomas, meningiomas, ependymomas, pineal tumors, germinoma, brain metastasis ... )
 • operations on the nerves,
 • spinal surgery, disc surgery,
 • pain treatment,
 • Hydrocephalus, Arnold Chiari malfrmation; ...

rechtsmedizinische und rechtliche expertise in neurochirurgie

 

Ich habe viel Erfahrung bei der Bereitstellung von Expertenaussagen und forensische Medizin und juristische Expertise in Bezug auf die Operation und die weitere Behandlung auf dem Gebiet der Neurochirurgie des Gehirns, der Wirbelsäule und Nervenkrankheiten. Sehr oft die Patienten aus verschiedenen Ländern, zusammen mit ihren Rechtsanwälten, haben spezielle Anforderungen, dass ich beurteilen die Qualität der Behandlung, den Grad der Behinderung, die möglichen medizinischen Fehler, die Höhe der Leiden Schmerz und Angst, ... um Verletzungen und Krankheiten des Kopfes, der Wirbelsäule oder Nerven. In diesem Bereich sind spezielle Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Auf der anderen Seite, unsere Leistungen sind viel billiger als die gleiche ins Ausland. Daher werden wir von Patienten aus verschiedenen Ländern, wie engagiert- Deutschland, der Schweiz, Australien, USA, ...
    Themen der forensischen Medizin-und Rechtskenntnisse kann sich beziehen auf:

 • Hirnverletzung, Wirbelsäulenverletzung und Nervenverletzung;
 • Eingriff am Gehirn Aneurysmen, AVM, Subarachnoidalblutung,
 • Hirntumoren (Gliome, Astrozytome, Neurome, Schwannom, Adenome, Meningeome, Ependymome, Zirbeldrüse Tumoren, Germinom, Hirnmetastasen ...)
 • Operationen an den Nerven,
 • Wirbelsäulenchirurgie, Bandscheibenoperation,
 • Schmerzbehandlung,
 • Hydrocephalus, Arnold Chiari malfrmation; ...

____________________________________________________________________________ ....

 

google-site-verification: google474f401349b37731.html