Na ovoj stranici su materijali za download kao što su predavanja, kompjuterski programi,…

Uvodno predavanje na Neurohirurškoj sekciji o primarnim tumorima mozga, decembra 2008.

Program za izracunavanje MAS-a

Operacija meningeoma – video

MAS